Is uw interesse gewekt? Meld nu aan via het online formulier!

Aanmelden

Reglement

1. De Zoutsloter Kerstmarkt wordt georganiseerd door BENG - Karen Brugman en Willard van Grootveld. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de regels en bepalingen van de organisatie.

2. Het verkopen van etenswaren en dranken is beperkt en alleen in overleg met de organisatie mogelijk.

3. Aanmelden kan alléén door het aanmeldformulier via de site naar ons te verzenden. Dit geldt als ontvangst van uw inschrijving. Na binnenkomst zal de organisatie van de Zoutsloter Kerstmarkt uw inschrijving gaan behandelen, dit om branchebescherming en o.a. kwaliteit, originaliteit en kerstgerelateerde artikelen te waarborgen. Na akkoord van de organisatie ontvangt u via de mail een factuur, welke tevens een bevestiging van inschrijving is. Door het voldoen van de factuur vóór de gestelde termijn is uw deelname definitief en verklaart u zich akkoord met de inschrijving/deelname en het reglement. Hebben wij echter géén betaling ontvangen vóór de gestelde datum, dan vervalt de reservering van de kraam.

4. In de deelnameprijs is inbegrepen: de huur van een overdekte marktkraam van 4 x 1.20 meter en standplaats, de bezorgkosten van de marktkraam, de muzikale omlijsting van de markt, attracties, stroom, landelijke promotie/ publiciteit en persberichten.

5. Bij annulering vóór 23 november wordt € 25,- administratiekosten bij de standhouder in rekening gebracht. Na deze datum en bij het niet verschijnen op de markt worden er géén gelden gerestitueerd.

6. De standplaatsen worden toegewezen door de organisatie.

7. De inrichting en toegang tot uw marktkraam is zaterdag mogelijk vanaf 12.30 uur. Eerder komen heeft geen zin, we zijn dan nog aan het opbouwen! Na 14.00 uur kun je niet meer het marktterrein op! De afbouw van de kramen is zaterdag mogelijk na 21.00 uur. Het is niet toegestaan de kraam vroegtijdig in te richten of op te breken. Tussen de aanvang van de markt en de afbouw van de kramen is alle verkeer langs de Zoutsloot niet mogelijk. Het is dus niet mogelijk je auto of aanhanger achter of bij de kraam te parkeren. Bij het laden en lossen dien je je auto dusdanig te parkeren dat overige auto’s vrije doorgang hebben. Vanaf 14.00 uur moeten alle auto's van het marktterrein af zijn.

8. Bij alle voorkomende problemen, klachten en/of calamiteiten dien je je ten alle tijden uitsluitend tot de organisatie te wenden. Aanwijzingen van politie, brandweer, organisatie en medewerkers van de Zoutsloter Kerstmarkt dienen stipt opgevolgd te worden.

9. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij aanricht aan derden, de gehuurde stand en aan het materiaal van de organisatie. Bij eventuele schade zal de rekening bezorgd worden bij de schademaker.

10. Iedere deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

11. Iedere deelnemer is verplicht zijn standplaats op te ruimen.

12. Iedere deelnemer met dranken of voeding moet ervoor zorgen dat bij start van de kerstmarkt er tenminste 1 vuilniszak/bak bij zijn standplaats staat. Tevens dient de standhouder van etenswaren zich te houden aan de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en Brandweer.

13. Iedere deelnemer moet zelf voor voldoende (sfeervolle) verlichting in de kraam zorgen (stroom kan geregeld worden via de bewoners langs de Zoutsloot, de stroomkabels mogen niet over de straat lopen dus dit moet bovenlangs gebracht worden, zorg zelf voor voldoende verlengsnoer en deugdelijk materiaal i.v.m schade).

14. Deelnemers zorgen zelf voor zeilen om de kraam af te dichten tegen wind, sneeuw en/of regen, en vergeet dan ook niet om voldoende klemmen en touw mee te nemen.

15. Deelnemers en bezoekers kunnen gebruik maken van de toiletten in de Doopsgezinde Kerk aan de Zoutsloot (onder voorbehoud).

16. Deelnemers worden verzocht hun kraam in kerstsfeer aan te kleden en dienen zelf voor feestelijke sfeerverlichting te zorgen!

17. Bij het niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden behoudt de organisatie zich het recht om diegene te verwijderen van de markt en uit te sluiten voor komende markten.

18. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat voor schade ook geleden door deelname aan en of eventuele wijziging en/of afgelasting van de kerstmarkt.

19. Als de markt niet doorgaat is geen verhaal op de organisatie mogelijk, niet financieel, niet anderzijds. Een markt kan bijvoorbeeld niet doorgaan door erg slecht weer of door een sommatie of beslissing van de overheid of gezaghebbende instantie.

20. Door het aanmeldformulier te verzenden of door deel te nemen aan de markt verklaard u het reglement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud.

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

*Let op! U moet zich wettelijk kunnen legitimeren, ook bij ons.*
 
Vriendelijke groet,

Karen & Willard

BENG Evenementen/Stichting BENG